PURULIA HOMESTAYS

Total Homestays: 16

AMARAVATI HOME-STAY

Phone : 9732738462

Email : mogalmari2016@gmail.com

Address :

Sub Division : KHARAGPUR

Block : DANTAN-1

Village : MOGALMARI

Mouza : MOGALMARI

Police Station : DANTAN

Land Mark :

SUKHANIR HOMESTAY

Phone : 8617322298

Email : ghoshbk866@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : JHALDA MUNICIPALITY

Village : JHALDA

Mouza : MURGUMA

Police Station : JHALDA

Land Mark :

RUPASHI BANGLA ECO COTTAGE

Phone : 9635579503

Email : yoraon.purulia@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : MUDIDIH

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

SHANTI HOMESTAY

Phone : 9735880541

Email : dilipkumarroy567@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : ANANDANAGAR

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

BANAKUTHIR HOMESTAY

Phone : 8972182179

Email : bholanathghatual016@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : DIGARDIH

Mouza : BAGHMUNDI

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

MAA LAKSHI HOMESTAY

Phone : 7384900915

Email : rameswarsinglaya@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : AJODHYA

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

MARIYA HOMESTAY

Phone : 7872995536

Email : mdjahidansari738@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : BAGHMUNDI

Mouza : AJODHYA

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

DEEPSHIKHA HOMESTAY

Phone : 9564169591

Email :

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : AJODHYA

Mouza : AJODHYA

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

EPIL TARAS HOME STAY

Phone : 8101261755

Email : rameswarkisku954@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : BHUINGORA

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

MARANGBURU HOME STAY

Phone : 7029267035

Email : dmurmu880@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : RANGA

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

SARJOM HOME STAY

Phone : 9381049212

Email : dhirenmurmu2000@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : RANGA

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :

BAN PIYALI HOME STAY

Phone : 9883944625

Email : gulapisingmura@gmail.com

Address :

Sub Division : JHALDA

Block : BAGHMUNDI

Village : BONGADA

Mouza :

Police Station : BAGHMUNDI

Land Mark :