BANKURA HOMESTAYS

Total Homestays: 23

Keya Homestay

Phone : 7001836987

Email : kobiarijit@gmail.com

Address :

Sub Division : Bishnupur

Block : Bishnupur

Village : Siromonipur

Mouza : Siromonapur

Police Station : Bishnupur

Land Mark :

Rani Mahal

Phone : 9434239081

Email : saibal.sengupta16@gmail.com

Address :

Sub Division : Bishnupur

Block : Bishnupur

Village : Bishnupur

Mouza : Turki Sitarampur

Police Station : Bishnupur

Land Mark :

Kathuria Home Stay

Phone : 9433138352

Email : kaitysajal@gmail.com

Address :

Sub Division : Bishnupur

Block : Bishnupur

Village : South Baillapara

Mouza : Bishnupur

Police Station : Bishnupur

Land Mark :

Somnath Homestay

Phone : 6295532486

Email : adharjyasomnath@gmail.com

Address :

Sub Division : Bankura

Block : Chhatna

Village : Suktala

Mouza : Kamarkuli

Police Station : Chhatna

Land Mark :

Maa Basuli Home Stay

Phone : 9732116382

Email : srdutta.74@gmail.com

Address :

Sub Division :

Block : Chhatna

Village : Chhatna

Mouza : Laxminarayanpur

Police Station : Chhatna

Land Mark :

Bideepta Home Stay

Phone : 8250357378

Email : bideeptaa.chhatna@gmail.com

Address :

Sub Division :

Block : Chhatna

Village : Barbakra

Mouza : Barabakra

Police Station : Chhatna

Land Mark :

Tripti Homestay

Phone : 9564290171

Email : satyenbanerjee2012@gmail.com

Address :

Sub Division :

Block : Chhatna

Village : Chhatna

Mouza : Mandaspara

Police Station : Chhatna

Land Mark :

Chandidas Homestay

Phone : 9434521202

Email :

Address :

Sub Division :

Block : Chhatna

Village : Chhatna

Mouza : Barabakra

Police Station : Chhatna

Land Mark :

Banshi Homestay

Phone : 9382461429

Email : bnandi003@gmail.com

Address :

Sub Division : Bishnupur

Block : Bishnupur

Village : Bishnupur

Mouza : Bishnupur

Police Station : Bishnupur

Land Mark :

Phone : 7001908034

Email : arpan.bpo@gmil.com

Address :

Sub Division :

Block : Bishnupur

Village : Bishnupur

Mouza : Bishnupur

Police Station : Bishnupur

Land Mark :

Phone : 9831859395

Email : smukherjee9@gmail.com

Address :

Sub Division :

Block : Bishnupur

Village : Bishnupur

Mouza : Bishnupur

Police Station : Bishnupur

Land Mark :

Phone : 9635359430

Email : NA

Address :

Sub Division : Khatra

Block : Ranibandh

Village : Hijli

Mouza : Rautara

Police Station : Ranibandh

Land Mark :